Skip to main content

Vaak krijgen wij de vraag welke verzekeringen noodzakelijk zijn om op te starten als zelfstandige. Op zich hoeft dit niet zo duur te zijn als veel mensen denken.

 

Voor sommige beroepen zijn verzekeringen wel degelijk verplicht. Zeker wanneer je personeel in dienst neemt is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht. Voor een aantal vrije beroepen is ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Denk aan een advocaat of een dokter. Maar is dat wel voor iedereen zo?

 

Bent u bijvoorbeeld dakwerker dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Uiteraard raden wij dit wel sterk aan. Een professionele fout is snel gemaakt en kan grote gevolgen hebben. Uw firma mag niet zomaar in de schulden geraken door een dak dat per ongeluk beschadigd werd tijdens de werken.

In de praktijk

 

Wij geven hier graag een voorbeeld bij. Dakwerker X voerde werken uit op een plat dak. Hierbij moest roofing gebrand worden. Enkele uren nadat de dakwerker het dak verliet begon het vuur te vatten. Hierbij werd zowel het vernieuwde dak als de aanpalende huizen gedeeltelijk beschadigd. Onze klant werd aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Dit kwam neer op een bedrag van ongeveer 15 000 euro. Gelukkig moest onze klant enkel zijn franchise van 350 euro betalen.

 

Om dit tot een goed einde te brengen is zowel de klant, eigenaar van het pand en wijzelf die zelfde avond nog samengekomen om foto’s te nemen en een verslag te maken. Daags nadien werd dit aan de verzekeringsmaatschappij gemeld om een expert aan te stellen. 6 dagen later stonden we met dezelfde partijen in het afgebrande gebouw om het schadebedrag vast te stellen. In dit geval was de oorzaak duidelijk en was er geen betwisting. 3 dagen hierna stond het geld op de rekening van de huiseigenaar. Gelukkig stelde deze voldoende vertrouwen in de aannemer en heeft hij de schade zelf mogen komen herstellen nadien.

 

Extra zaken die geregeld werden: buurman werd vergoed voor de eerste bluswerken en de schade aan zijn kledij, opruimingswerken eigenaar werden vergoed, opvragen PV politie, factuur brandweer werd betaald …

Waar maken wij het verschil?

 

Op belangrijke momenten van pech en ongeluk trachten wij u zo goed mogelijk bij te staan. Vooral de vele telefoontjes en afspraken die gemaakt moeten worden kunnen u veel tijd kosten. Daar proberen wij het verschil te maken door u zo veel mogelijk te ontzorgen.