Jouw partner voor verzekeringen, schade en fiscale optimalisatie

Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Zakenkantoor Jacobs-Peeters

Gemeentestraat 34, 2560 Nijlen

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 114914 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

Verdere bereikbaarheid:

Op uw verzoek komen wij graag bij u langs.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

De algemene voorwaarden, EID’s, IPID’s en PRIIPS die voor uw polis van toepassing zijn bezorgen wij u graag op uw verzoek.
Stuur ons gerust een mailtje of geef een seintje via telefoon.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Onze partners